Podmínky

Podmínky využívání služeb serveru Autoagency.cz


1/ Autoagency.cz je inzertní server provozovaný společností AA AUTOAGENCY s.r.o., IČ:28410971, zapsanou v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 139570 vedenou u Městského soudu v Praze, dále jen Provozovatel.

2/ Server Autoagency.cz  umožňuje bezplatně zveřejňovat a vyhledávat nabídky a poptávky zboží a jiného majetku soukromých osob a podnikatelských subjektů, dále jen Uživatelů. Uživatelé nesmí inzerovat přímo podnikatelskou činnost vyjma reklamy na reklamních banerech k tomu určené (bez ohledu na to, zda podnikatelskou činnost provádí registrovaně,  či ne. Zboží lze inzerovat jen zcela konkrétně, tj. po jednom kuse, jedné barvy, tvaru, typu a velikosti. Autobazar smí inzerovat pouze konkrétní vůz, nikoliv své služby a firmu jako celek. Zákaz platí i na opakované poptávky, výkupy. Autoagency.cz není katalog zboží. Firmám jsou primárně určeny odkazy na inzertní banery na portálu Autoagency.cz

Na inzertním serveru Autoagency.cz je zakázaná inzerce:

 • webové stránky a loga firmy, nadměrné množství vykřičníků, hvězdiček a podobných znaků ( a to jak v textu inzerátu, tak místo obrázku nebo přes obrázek), orámování obrázků,
 • Multilevel (MLM) a provizních systémů,
 • jiné inzeráty které nespadají do sekcí (nabídky) Autoagency.cz,
 • opakovaná inzerce stále stejného zboží,
 • neomezeného zboží,
 • zboží koupené pouze za účelem dalšího prodeje (výdělku),
 • dokladů a technických průkazů,
 • pohonných hmot,
 • výkupů,
 • seznam klíčových slov, text inzerátů musí dávat smysl,
 • na serveru Autoagency.cz je zakázáno inzerovat nicneříkající inzeráty, pokud se na serveru objeví zakázaný inzerát bude smazán bez povinnosti nahradit uživateli zaslanou částku na topování inzerátu. Pokud podáte dva stejný inzeráty, je ten starší označen systémem  za duplicitní a vymaže se. Inzeráty mohou být napsané v českém nebo slovenském jazyce.

3/ Veškeré služby Autoagency.cz jsou uživatelům poskytovány zdarma. Výjimku tvoří zpoplatnění reklamních banerů v různých sekcích (nabídky) a doplňkové funkce jednotlivých služeb. Doplňkovou funkcí se rozumí nadstandartní možnost nebo funkce, jejichž aktivace není nezbytně nutnou podmínkou k používání základní funkcionality služeb Autoagency.cz (například topování inzerátu).

4/ Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v inzerátu, inzerát vůbec nezveřejnit, případně inzerát odstranit z nabídky, bude-li v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami inzerce Autoagency.cz nebo dobrými mravy.

5/ Provozovatel má právo smazat inzerát pokud je inzerát  vložen do nesprávné sekce s ohledem na text inzerátu nebo pokud inzerát budí dojem, že Uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba. Provozovatel má právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám Autoagency.cz.

6/ Vložený bude bezplatně zveřejněn po dobu 1měsíce. Po této lhůtě bude automaticky vymazán společně se všemi údaji, které Uživatel při zadávaní uvedl. Při vymazání bude uživateli zaslán potvrzující mail o odstranění inzerátu. Maximální počet vložení netopovaných inzerátů na jednoho uživatele je 50.

7/ Uživatel si je vědom toho, že pokud bude chtít inzerát odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám pomocí kontrolního hesla u příslušného hesla u příslušného inzerátu.

8/ Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi prodávajícím a kupujícím a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených věcí.

9/ Provozovatel nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.

10/ Provozovatel neodpovídá za činnost uživatelů služeb Autoagency.cz ani za způsob jakým služby Autoagency.cz využijí. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.

11/ Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Autoagency.cz. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Autoagency.cz nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

12/ Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb Autoagency.cz věnuje a bude věnovat s vyložením maximálního úsilí a s odbornou péči, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby Autoagency.cz mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.

13/ Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a i bez jejich předchozího oznámení služby serveru Autoagency.cz upravovat nebo inovovat.

14/ Uživatel souhlasí ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoli e-mailové zprávy, obsahující informace o novinkách, které Autoagency.cz nabízí

15/ Na našich webových stránkách se zobrazují reklamy poskytované Provozovatelem. Provozovatel může používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stánek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají.

16/  Naše stránky jsou propojeny se stránkami Facebooku.

17/ Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tato podmínky změnit.

Obchodní podmínky ( GoPay  G  )

Poukázky ( platba) lze zakoupit pomocí služeb GoPay. Ta inzerenta přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím internet bankingu odešle Platbu. Poukázky ( platba) jsou vytvořeny ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu společnosti GoPay s.r.o. Planá 67  370 01 České Budějovice ČR

Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakcí, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

Uzavření kupní smlouvy dává kupující prodávajícímu souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které kupující uvede při objednání, slouží výhradně pro našim potřebu a nebudou poskytovány jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

 

Sokolovská 49/5, 186 00 Praha 8
TipCars.com - nabídka autobazarů